Trafikktryggleik

Vindafjord kommune ønsker å vera ein viktig aktør i arbeidet med trafikktryggleik, og har difor som mål å bli sertifisert som ein trafikksikker kommune.

 

Riz April, Pixabay

For å auka fokus på trafikktryggleik, oppmodar me lag og organisasjonar til å utarbeida eigne retningslinjer for sikker transport innanfor eiga verksemd. Retningslinjene kan til dømes gjelda for reiser til og frå trening, konkurransar og ved større arrangement.

Retningslinjer trafikktryggleik i Vindafjord kommune (PDF, 90 kB)

Forslag til retningslinjer for lag og organisasjonar (PDF, 152 kB)

Vil du ha forslag til retningslinjer i redigerbart Word-dokument, ta kontakt med Kultur og læring.

Kontaktinformasjon

Kultur og læring
E-post

Telefon: 53 65 58 50 eller 53 65 65 63
Besøksadresse: Kultur- og læringssenteret på Sjøplerlo, 2. etasje, Dreganesvegen 40, Ølen sentrum.
Postadresse: Kultur og læring, Rådhusplasssen 1, 5580 Ølen

Opningstid: 08.00 - 15.30 kvardagar

Profilbilde av Ane Kesia Eide Fatland
Ane Kesia Eide Fatland
Einingsleiar
Kultur og læring
Vindafjord kommune
E-post
Telefon 48 09 92 51
Mobil 48 09 92 51