Informasjon om koronatiltak

Det er fleire endringar som trer i kraft i kommunen vår som følge av viruset.

Gå til temaside om koronaviruset

Kultur og fritid

Oversikt - Lag og organisasjonar i Vindafjord

Vindafjord kommune har gått gjennom og oppdatert registeret sitt over lag og organisasjonar som driv i Vindafjord. 

Dersom de finn feil i registeret så ver venleg å meld frå til servicetorget@vindafjord.kommune.no  

  - oppdatert mars 2020.

Registeret omfattar svært mange ulike lag og organisasjonar, og vi har registrert så langt vi har makta.

Der er imidlertid mange kontaktpersonar som vi ikkje har lukkast å koma i kontakt med på dagtid. Dei kontaktpersonar som står med stjerne bak har vi ikkje fått bekrefta melding frå. Me oppfordrar difor alle som les lista å melde frå dersom de finn feil eller manglar.

Me oppfordrar også alle som står på lista å melde frå når det skjer endringar.

Kontaktinformasjon

Vindafjord kommune
Rådhusplassen 1,
5580 Ølen
E-post : postmottak@vindafjord.kommune.no
Telefon
: 53 65 65 65

Faks
: 53 65 65 66
Org.nr.
: 988893226
Kontonr
: 3207.30.01799
Kommunenr
: 1160
Opningstid
: 08.00-15.30
Einingsleiar
Tlf: 53 65 65 30
E-post: Send epost