Visuelle kunstfag

Kulturskulen har opplæring i visuelle kunstfag i Sandeid, Ølen, Bjoa og Skjold, for barn frå 7-12 år.  Målet med opplæringa er at eleven skal oppdage skaparglede i arbeid med visuelle uttrykksmidler. Dei skal bli kjend med ulike materiale i teikning, maling, collage, trykk, leire m.m.

For dei yngste elevane vert det lagt vekt på korte oppgåver og leikande læring.  For dei eldre elevane kan det verta større oppgåver som strekker seg over tid, og høve til å fordjupa seg i enkelte emner.

På venteliste:
1

Lærarar