Fjellstøl ski- og friluftsanlegg

Fjellstøl har lysløype, arenahus, varmestove, garderobar og dusjar. Løypenettet er ideelt for trening og tur også utanfor vintersesongen. Enten du går, spring, brukar rullestol, går med barnevogn eller syklar.

Fjellstøl ski- og friluftsanlegg er det første anlegget i det interkommunale samarbeidet om idretts- og kulturanlegg. Vindafjord, Karmøy, Haugesund, Tysvær, Bokn og Sveio er eigarkommunar. Fjellstøl-anlegget vart åpna i februar 1987. 

Kva er Fjellstøl? 

Fjellstøl er eit heilårs idrettsanlegg med høgstandard arenahus og varmestove, garderobe og dusj, også tilrettelagt for rørslehemma.

Anlegget har moderne gruslagt lysløype tilrettelagt for rullestolbrukarar, og ny flott akebakke. Eige toalett og dusj for rørslehemma er alltid ope.

Kven kan bruka anlegget? 

Lag og organisasjonar innan idrett og kultur i eigarkommunane kan disponera anlegget.

Bruken er gratis, men brukarane må syta for reingjering og rydding etter bruk.

Parkering

Anlegget har stor parkeringsplass som er open heile døgnet og kan brukast mot avgift.

  • Bilar opptil 6 meter: 75 kroner per døgn
  • Bilar over 6 meter: 100 kroner per døgn
  • Årskort kjøretøy opptil 6 meter: 750 kroner

Du betalar enten med Vipps eller kontantar. Vipps nummer 506561. Kontantar legg du i konvolutt direkte i kassen på parkeringsbua ved innkøyring til anlegget.

Årskort kan kjøpast ved Sandeid Bensin eller på Rådhuset i Ølen (Rådhusplassen 1, 5580 Ølen).

Løypenett 

Lysløype på nesten 5 kilometer som blir oppkøyrt stort sett dagleg heile vinteren dersom det er snø.

Våre løypemannskap køyrer også løype til Olalia turisthytte og området knytt til denne.

Utanfor vintersesongen er løypenettet ideelt for trening og tur, enten du går, spring, brukar rullestol, går med barnevogn eller brukar sykkel. Løypenettet er stengt for motorkøyretøy dersom det ikkje er gitt særleg løyve til bruk av slike.

Lyset slår seg av i løypa klokka 23.00 om kvelden.

Slik finn du fram:

Ta av ved Sandeid kyrkje og køyr Helgelandsvegen om lag 3 kilometer. Ta deretter av på Fjellstølvegen og køyr omlag 2,2 kilometer til endes på denne. Då er du framme.

Kontaktpersonar og meir info

Vaktmeister og løypeansvarleg: Rune Vestbø, mobil 97 76 41 51 eller 95 49 33 36 

Hovudansvar for Fjellstøl: Lars Olav Larsen, mobil 97 65 06 40

Info om Skiløypestatus Fjellstøl, Olalia og Opheim på Facebook 

Info frå Vindafjord IL på Facebook 

Info frå skisportet.no

Web-kamera på anlegget

Velkomen til fjells!