Parkering Opheim og Fjellstøl

Er du ofte på tur til Olalia-traktene og Opheim- og Fjellstøl-området? Då kan det svara seg å kjøpa årskort på parkering.

Fjellstøl ski- og friluftsanlegg

Stor og døgnopen parkeringsplass på Helgeland i Sandeid. Kan brukast mot avgift. Du betalar enten med Vipps eller kontantar. Kontantar legg du i konvolutt direkte i kassen på parkeringsbua ved innkøyring til anlegget.

  • Bilar under 6 meter: 50 kroner per døgn
  • Bilar over 6 meter: 100 kroner per døgn
  • Årskort bilar opptil 6 meter: 500 kroner

Årskort kan kjøpast hos Sandeid Bensin eller på anlegget når kiosken i varmestova er open.

Webkamera

Opheim

Stor og døgnopen parkeringsplass på Opheim i Ølen.

Døgnparkering kostar 75 kroner, og du betalar med Easypark eller Vipps. Det er info om betaling på parkeringsplassen.

Årskort kostar 750 kroner og gir ubegrensa parkering. Kortet kan du kjøpa hos Shell i Ølen.

Webkamera