Feil i Grannar angåande drop-in vaksinering

I Grannar si papirutgåve 25. mai stod det at det er tilbod om drop-in vaksinering i Vindafjord 27. mai. Dette er feil. Drop-in vaksineringa for dei over 75 år i Vindafjord er avslutta. 

Wilfried Pohnke, Pixabay


 

Dei som framleis ønsker vaksine må ta direkte kontakt med vaksinekontoret for timebestilling.

Nettlenke med informasjon om vaksinekontoret