Nasjonale og lokale føringar

Vindafjord kommune føl nasjonale føringar.

Regjeringa si temaside om koronasituasjonen

Informasjon frå Helsenorge

På helsenorge.no finn du kvalitetssikra informasjon og oversikt over nasjonale råd og reglar om koronaviruset.