Digital psykologteneste

Vindafjord kommune har inngått avtale om levering av nettbasert psykologteneste frå firmaet Lifekeys AS.

Det er inngått avtale om nettbasert oppfølging av psykolog til personar med lette til moderate psykiske plagar. Oppfølginga er tidsavgrensa opp til 5 timar.

Denne psykologtenesta skal ikkje erstatta det ordinære tilbodet som ein får i spesialisthelsetenesta eller hos private psykologar. Tenesta er online og eit midlertidig tilbod i 2022

For å få oppfølging av psykolog, ta kontakt med