Velkomen til Vikedal legekontor!

  • Vårt telefonnummer:  53 65 55 40
  • Besøksadresse: Holmen 1, 5583 Vikedal

Opningstider

Måndag - fredag klokka 08.30-12.00  og 13.00-15.00.

Treng du legehjelp utanfor desse tidspunkta, ring 116 117 for legevakt.

Ved akutt og livstruande behov for legehjelp, ring 113.

Legar

Niels S. Stuhr
Jobbar vanlegvis måndag, tysdag, onsdag og fredag.

Inga-Cecilie Sørheim
Jobbar vanlegvis måndag, tysdag og torsdag.

Nytt journalsystem

Me brukar journalsystemet Patientsky.

Ein bestille elles timar som før ved å ringa Vikedal legekontor på  tlf. 53 65 55 40.

Du kan nå oss på følgande måtar: