Tuberkuloseundersøking

Ukraina står på FHI si liste over land med høg førekomst av tuberkulose. Det har lenge vore eit krav for ukrainarar som skal opphalda seg meir enn tre månadar i Noreg at dei må testa seg for tuberkulose.

 

valelopardo@Pixabay

Personar frå land med høg førekomst av tuberkulose må ta tuberkuloseundersøking dersom dei:

  • skal opphalda deg meir enn tre månadar i Noreg med krav om opphaldsløyve, registreringsbevis eller opphaldskort.
  • er flyktning eller asylsøkar.

Undersøkinga er gratis.

Nettlenke til Folkehelseinstituttet - informasjon om tuberkulose 

 

Tuberkulosefilm på ukrainsk