Sjølvbusetting

Ukrainarar med familie og vener i Noreg, kan på eiga hand ha funne privat innkvartering. Dei treng ikkje å reisa til Nasjonalt Ankomstsenter for å registrera seg.

Dimhou@Pixabay

Registrering

Nyankomne flyktningar som kjem rett til Vindafjord må melda seg for registrering til Sør-Vest politidistrikt ved Jæren politistasjon. Adressa er Arne Garborgs veg 17, 4340 Bryne. Ta kontakt med politiet på 45 73 81 40 for å avtala møtetidspunkt. Vakttelefon utlendingsseksjonen (andre henvendelser): 48 99 66 40.

Ukrainske flyktningar må ta kontakt med Vindafjord kommune dersom dei har planar om å bli buande i kommunen. Helsestasjon må kontaktast på telefonnummer 99 52 99 06 for helsesjekk og tuberkuloseundersøking. Integreringstenesta må kontaktast på 41 28 77 22 for avtale om busetting og vidare oppfølging. 

Privat bustad

Ikkje alle flyktningar blir busett ved at IMDi tildeler kommune. Flyktningar kan sjølv finne bustad i Vindafjord og bli busett som flyktningar. Integreringstenesta må godkjenne bustaden og den som ynskjer busetting må senda inn søknad til IMDi. 

Busetting av flyktningar som finn bustad på eigahand

Registrering hos IMDi for privatbuande

 

Ta kontakt med integreringstenesta

Når du har fått opphaldsløyve frå UDI og har ein stad å bu, kan du ta kontakt med integreringstenesta for at kommunen og IMDi skal laga avtale om sjølvbusetting.

Du må oppgi DUF-nummeret ditt og levera husleigekontrakt til integreringstenesta ved NAV Vindafjord-Etne. 

Lever i servicetorget på rådhuset eller send som brev til Rådhusplassen 1, 5580 Ølen.

Du kan og ta kontakt med Miriam Aareskjold på mobil 41 28 77 22 eller send e-post til miriam.aareskjold@nav.no.