Sjølvbusetting

Ukrainarar med familie og vener i Noreg, kan på eiga hand ha funne privat innkvartering. Dei treng ikkje å reisa til Nasjonalt Ankomstsenter for å registrera seg.

Dimhou@Pixabay

Registrering

Alle flyktningar som kjem til Haugalandet, må møta fysisk på Haugesund politstasjon, adresse Smedasundet 50, for å registrera seg. Ring politiet på telefonnummer 48 99 66 40 ved spørsmål. 

Opningstidene for oppmøte på Haugesund politistasjon er 08.00-20.00 på kvardagar og 08.00-18.00 på laurdagar. 

Politiet vil deretter ta kontakt for tidspunkt for registrering.

Privat bustad

Ikkje alle flyktningar blir busett ved at IMDi finn bustaden. Nokon buset seg på eige initiativ utan medverknad frå det offentlege. 

Busetting av flyktningar som finn bustad på eiga hand

Ta kontakt med integreringstenesta

Når du har fått opphaldsløyve frå UDI og har ein stad å bu, kan du ta kontakt med integreringstenesta for at kommunen og IMDi skal laga avtale om sjølvbusetting.

Du må levera ein kopi av brevet frå UDI om opphaldsløyve og husleigekontrakt til integreringstenesta ved NAV Vindafjord-Etne. 

Lever i servicetorget på rådhuset eller send som brev til Rådhusplassen 1, 5580 Ølen.

Du kan og ta kontakt med Miriam Aareskjold på mobil 41 28 77 22 eller send e-post til miriam.aareskjold@nav.no.