Helsehjelp for asylsøkarar og flyktningar i Noreg

Asylsøkarar og flyktningar i Noreg har rett til helsehjelp for fysiske og psykiske plagar, rusproblem og tannbehandling.

andreas160578 for Pixabay

Helsehjelp

Les meir om helsehjelp for flyktningar og asylsøkarar på helsenorge.no. Øvst på sida er det lenker til informasjonen på ukrainsk og russisk.

Meir informasjon om rett til fastlege finn du her:

Rett til fastlege

Asylsøkjarar som bur privat må sende inn skjema til Helfo saman med registreringsbevis for asyløkjarar for å få tildelt fastlege.

Tildeling av fastlege for asylsøkar som bur privat

Надання допомоги шукачам притулку та біженцям у Норвегії