Helsehjelp for asylsøkarar og flyktningar i Noreg

Asylsøkarar og flyktningar i Noreg har rett til helsehjelp for fysiske og psykiske plagar, rusproblem og tannbehandling.

andreas160578 for Pixabay

Helsehjelp

Les meir om helsehjelp for flyktningar og asylsøkarar på helsenorge.no. Øvst på sida er det lenker til informasjonen på ukrainsk og russisk.

Надання допомоги шукачам притулку та біженцям у Норвегії