Inkludering av innvandrarar

Vindafjord kommune skal vera ein god kommune å bu i for alle. For å inkludera flyktningar, innvandrar og andre tilflyttarar kan det setjast i verk ulike tiltak.

Dimhou@Pixabay

Korleis er det å flytta til Vindafjord frå eit anna land?

Gode grep for inkludering i lag og organisasjonar

 • Ha ein tydeleg strategi for arbeidet
 • Løft opp temaet i både styremøter og foreldremøter
 • Er det barrierer som kan fjernast? For eksempel økonomi, fysisk utforming eller tidspunkt
 • Tilgjengeleg informasjon
 • Open dag/prøveperiode
 • Familieperspektiv
 • Alle kan bidra!
 • Fadderordning
 • Samarbeid med andre
 • Bevissthet rundt bruk av bilder og ordval
 • Søk tilskot

Nyttige lenker

Tilskuddsportalen.no gir deg oversikt over ulike tilskot.

Allemed.no gir deg verktøy og idear til korleis alle barn og unge kan delta i fritidsaktivitetar.

Imdi.no/hverdagsintegrering eksempel på kvardasintegrering i praksis

Integreringstenesta i Vindafjord kommune

Vil du bidra til integrering og inkludering?

Dersom du kan tenka deg å bli kjend med nye folk eller på andre måtar ynskjer å bidra i inkluderingsarbeidet kan du ta kontakt med integreringstenesta.

Frivilligsentralen har ulike prosjekt som du kan bli med på.

Biblioteket på Sjøperlo har språkkafé kvar torsdag.

Ulike frivillige lag og organisasjonar har også ulike tilbod og arrangement med fokus på inkludering.

Kontaktinformasjon i integreringstenesta

Miriam Aareskjold, teamleiar
E-post: miriam.aareskjold@nav.no
Mobil: 41 28 77 22

Katarina Heggebø, miljøarbeidar
E-post: Katarina.Bodtker.Heggebo@nav.no
Mobil: 90 96 34 27