Gruppetreningar

Kva tilbyr me?

  • Balansetrening for eldre i små grupper.
  • Gruppetrening for personar med Parkinson.
  • Aktiv A, gruppetrening for personar med slitasje i ulike ledd.

Pris og transport

Gruppetreningane går over 10 gonger og kostar 102 kroner per gong.

Dersom du ikkje kjem deg til og frå trening sjølv, eller det ikkje går buss, kan terapeutane hjelpa deg med å bestilla drosje. Både drosje og trening går inn i eigenandelane for å få frikort.

Påmelding

Ta kontakt med ein av dei lokale terapeutane for å melda deg på. Kontaktinformasjon finn du her.

Bassengtrening

Fysioterapeut Georg Feed tilbyr gruppetrening i basseng i Ølen.

Han har tre grupper måndag ettermiddag, mellom 14.00 og 17.00

Kontakt han på telefon 53 76 85 07 eller mobil 41 65 73 23