Skuleruta for 2023/24 vedtatt

Skuleruta for skuleåret 2023/24 er vedtatt av kommunane i Nord Rogaland, untatt Haugesund kommune, som har si eiga.

Bente Tednes Gjil

Haugesund kommune er den einaste av dei åtte kommunane som har skuleruta opp til politisk behandling. Til trass for at alle kommunane var samstemde for felles skulerute, vedtok altså politisk nivå ei annleis skulerute for Haugesund. 

Skuleruta for 2022/24 (PDF, 194 kB)

Sjå også her for å finne inneverande og neste års skulerute.