Endring i utrekning av vassavgift

Vindafjord kommune går i 2024 over frå stipulert vassforbruk, til forbruk rekna etter bruksarealet på bustaden. Dette vil påverka beløpet på fakturaen.

Alexas_Fotos@Pixabay

Ny vassavgift

Faktura for kommunale avgifter er sendt ut for første periode. Nyinnført vassavgift vil påverka beløpet på fakturaen. 

Den nyinnførte vassavgifta fører til ein overgang frå stipulert forbruk til forbruk etter bruksareal på bustaden. 

Les meir om gebyr for vatn og avløp

Har du spørsmål?

Ta kontakt med kommunaltekniske tenester på e-post VA@vindafjord.kommune.no.