Prøv deg på eigenberedskapsquiz

Pandemien og krigen i Europa gjer at eigenberedskap er meir aktuelt enn på lenge. Det kjem på toppen av allereie kjente utfordringar som cybertruslar og meir ekstremvêr. 

G. Røkeberg / DSB

Dette kan føra til bortfall av kritisk infrastruktur som til dømes straum, vatn og mobilnett. Veit du kva du bør ha i fall ei krise oppstår? Test kor godt førebudd du er på

NRK sin eigenberedskapsquiz

Les også 

Du bør kunna klara deg sjølv i minst tre døgn

Sjekk eigenberedskapen din

You are part of Norway’s emergency preparedness. Information in different landguages.