Nytt regelverk for straumstøtteordninga for frivillige organisasjonar

Kultur- og likestillingsdepartementet har fastsett ny forskrift for straumstøtteordninga for frivillige organisasjoner. Lotteri- og stiftelsestilsynet har overtatt forvaltinga av ordninga.

NickyPe, Pixabay

Les mer på

Straumstøtteordning for frivillige organisasjonar

Straumstøtte for frivillige lag og organisasjonar

Det er altså ikkje lenger kommunane som fordeler midlane. Søknadsskjemaet for april-juni opnar tidlegast medio august.