Temaplanar

Helse og omsorg

15.12.2020 Helse og omsorgsplan 2020 - 2025 (PDF, 6 MB)

08.03.2021 Tenestestandard 2021 (PDF, 586 kB) (gjeldande frå 01.04.2021)

20.02.2018 Bustadsosial handlingsplan 2018 - 2022 (PDF, 6 MB)

Samfunnsutvikling

27.10.2009 Trafikksikringsplan 2009 - 2018 (PDF, 770 kB)
Revisjon pågår

24.05.2016 Hovudplan for avløp 2016 - 2019 (PDF, 2 MB)
Revisjon pågår

<dato> Hovudplan for vassforsyning 2016 - 2020 (PDF, 35 MB)
Revisjon pågår

Oppvekst

24.11.2015 Pedagogikk og strategi for barnehage og skule i Vindafjord 2016 - 2020 (PDF, 2 MB)
Revisjon pågår

31.10.2018 Pedagogisk IKT plan for Vindafjordskulen 2020 - 2023 (PDF, 537 kB)

Økonomi

10.04.2018 Innkjøpsstrategi for Vindafjord kommune 2018 - 2025 (PDF, 572 kB)

Personal og organisasjon

23.05.2017 Arbeidsgjevarstrategi  (PDF, 2 MB)

Tverrfaglege planar

15.12.2020 BTI-modellen (PDF, 5 MB)

25.01.2021 Handlingsplan SLT 2021 - 2023 (PDF, 740 kB)

01.05.2020 Handlingsplan radikalisering og valdeleg ekstremisme (PDF, 3 MB)

Kontaktinformasjon

Sigurd Gjerdevik
Kommunalsjef
Kommunedirektør
Vindafjord kommune
E-post
Mobil 412 42 299
Anne Sofie Sandvik
Kommunalsjef
Kommunedirektør
Vindafjord kommune
E-post
Telefon 936 46 043
Mobil 936 46 043
Nils Erik Eide
Kommunalsjef
Kommunedirektør
Vindafjord kommune
E-post
Telefon 53 65 65 35
Mobil 982 86 872
Vegard Bang
Kommunalsjef
Økonomi
Vindafjord kommune
E-post
Mobil 915 48 885
Kristin Marie Dahle
Kommunalsjef for personal og organisasjon
E-post
Mobil 452 19 036
Yngve Bergesen
Kommunedirektør
Rådmann
Vindafjord kommune
E-post
Mobil 958 63 691