Temaplanar

Helse og omsorg

15.12.2020 Helse og omsorgsplan 2020 - 2025 (PDF, 6 MB)

08.03.2021 Tenestestandard 2021 (PDF, 586 kB) (gjeldande frå 01.04.2021)

20.02.2018 Bustadsosial handlingsplan 2018 - 2022 (PDF, 6 MB)

Samfunnsutvikling

27.10.2009 Trafikksikringsplan 2009 - 2018 (PDF, 770 kB)
Revisjon pågår

24.05.2016 Hovudplan for avløp 2016 - 2019 (PDF, 2 MB)
Revisjon pågår

<dato> Hovudplan for vassforsyning 2016 - 2020 (PDF, 35 MB)
Revisjon pågår

Oppvekst

17.02.2023 Pedagogikk og strategi for barnehage og skule 2023-2026

01.01.2021 Pedagogisk IKT plan for Vindafjordskulen 2021 - 2024 (PDF, 537 kB)

Økonomi

10.04.2018 Innkjøpsstrategi for Vindafjord kommune 2018 - 2025 (PDF, 572 kB)

Personal og organisasjon

23.05.2017 Arbeidsgjevarstrategi  (PDF, 2 MB)
Revisjon pågår

Tverrfaglege planar

15.12.2020 BTI-modellen

25.10.2022 Oppvekstreforma 2023-2026

Kontaktinformasjon

Sigurd Gjerdevik
Kommunalsjef
Rådmann
Vindafjord kommune
E-post
Mobil 41 24 22 99
Nils Erik Eide
Kommunalsjef
Rådmann
Vindafjord kommune
E-post
Telefon 53 65 65 35
Mobil 98 28 68 72
Vegard Bang
Kommunalsjef
Økonomi
Vindafjord kommune
E-post
Mobil 91 54 88 85
Kristin Marie Dahle
Kommunalsjef for personal og organisasjon
E-post
Mobil 45 21 90 36
Yngve Folven Bergesen
Kommunedirektør
Kommunedirektør
Vindafjord kommune
E-post
Mobil 95 86 36 91