Ordførar og varaordførar

Ordførar i Vindafjord kommune er Ole Johan Vierdal frå SP. Varaordførar er Tove Elise Madland frå AP.

Ordførar, Ole Johan Vierdal 

Ordførar Ole Johan Vierdal - Klikk for stort bilete Jan Nordtveit

Om rolla til ordføraren

  • Ordføraren er kommunen sin fremste representant og ivaretar dei gjeremåla som ligg til dette vervet gjennom lovar, forskrifter og reglement.
  • Ordføraren ivaretar alle større representasjonsoppgåver for kommunen. Ordføraren, eller han/ho som blir peika ut, gir informasjon til media om viktige saker og vedtak.
  • Ordføraren set av nok kontortid til besøk og kontakt med publikum, og gir melding til kommunedirektøren om saker som treng administrativ oppfølging som følge av dette.

Varaordførar, Tove Elise Madland

Tove Elise Madland - Klikk for stort bilete Haakon Nordvik

Kontaktinformasjon

Politisk sekretariat
Telefon 53 65 65 65

Gunnbjørg Nesbu 53 65 65 62
Inger Olaug Sandvik 53 65 65 08