Ordførar og varaordførar

Ordførar i Vindafjord kommune er Ole Johan Vierdal frå Senterpartiet. Varaordførar er Gustav Løge Fosse frå Kristelig Folkeparti.

Ordførar, Ole Johan Vierdal 

 

Ordførar Ole Johan Vierdal - Klikk for stort bilete Jan Nordtveit

Om rolla til ordføraren

  • Ordføraren er kommunen sin fremste representant og ivaretar dei gjeremåla som ligg til dette vervet gjennom lovar, forskrifter og reglement.
  • Ordføraren ivaretar alle større representasjonsoppgåver for kommunen. Ordføraren, eller han eller han eller ho som blir peika ut, gir informasjon til media om viktige saker og vedtak.
  • Ordføraren set av nok kontortid til besøk og kontakt med publikum, og gir melding til kommunedirektøren om saker som treng administrativ oppfølging som følge av dette.

Varaordførar, Gustav Løge Fosse

 

Varaordførar Gustav Løge Fosse - Klikk for stort bilete Silja Golf

Kontaktinformasjon

Politisk sekretariat
Telefon 53 65 65 65

Anne Mette Klungland 53 65 65 62
Inger Olaug Sandvik 53 65 65 08
Marianne Bauge 53 65 65 17