Sikker nettstad

Vindafjord kommune brukar HTTPS for å sikra våre nettløysingar mot hacking. HTTPS gjer at kommunikasjonen skjer sikkert mellom nettlesaren i din datamaskin/mobil eining og serverar som driv nettstaden

Kontaktinformasjon

Bjarte Stølås Storli
Personvernombod
Sveio kommune
E-post
Telefon 53 74 80 11

Har du har spørsmål om kommunen si behandling av personopplysningar? Personvernombodet skal jobba for at personvernet vert ivaretatt på ein god måte, både for tilsette og innbyggarar.

Vindafjord kommune har felles personvernombod med Tysvær, Etne og Sveio.