Samtykke

Når du brukar våre elektroniske søknadar må du godkjenna personvernerklæring.

Dersom du ikkje samtykker i at personvernet er godt nok ivaretatt vil du ikkje kunna bruka elektronisk skjermdialog. Du må då ta kontakt med:

Servicetorget på rådhuset, Rådhusplassen 1, 5580 Ølen.

Telefon: 53 65 65 65

Kontaktinformasjon

Bjarte Stølås Storli
Personvernombod
Sveio kommune
E-post
Telefon 53 74 80 11

Har du har spørsmål om kommunen si behandling av personopplysningar? Personvernombodet skal jobba for at personvernet vert ivaretatt på ein god måte, både for tilsette og innbyggarar.

Vindafjord kommune har felles personvernombod med Tysvær, Etne og Sveio.