Elektroniske skjema

Når du fyller ut digitale skjema eller nyttar deg av innlogga tenester, vil dine personopplysningar (for eksempel, namn eller telefonnummer) bli registrert av Vindafjord kommune.

Informasjonen som blir sendt inn vil bli behandla fortruleg, så sant du ikkje har gitt samtykke til noko anna.

Opplysningane vil vera tilgjengeleg for saksbehandlande eining i Vindafjord kommune, og brukast til saka sitt opprinnelege formål. Avslutta saker vil vera tilgjengeleg i kommunen sitt sentrale arkiv.

Kontaktinformasjon

Bjarte Stølås Storli
Personvernombod
Sveio kommune
E-post
Telefon 53 74 80 11

Har du har spørsmål om kommunen si behandling av personopplysningar? Personvernombodet skal jobba for at personvernet vert ivaretatt på ein god måte, både for tilsette og innbyggarar.

Vindafjord kommune har felles personvernombod med Tysvær, Etne og Sveio.