Ansvar

  • Behandlingsansvarleg: Vindafjord kommune
  • Databehandlar: Vindafjord kommune og systemleverandører

Vindafjord kommune er ansvarleg for innhenting og bruk av personopplysningar som blir gjort via nettstaden www.vindafjord.kommune.no, og tilhøyrande digitale publikumstenester.

Databehandleravtalar mellom Vindafjord kommune og leverandørane regulerer kva informasjon leverandøren har tilgang til og korleis den skal behandlast. Avtalane skal ivareta personopplysningslova og sikra at praksis for behandling av personopplysningar er i tråd med Datatilsynet si anbefaling. 

Kontaktinformasjon

Bjarte Stølås Storli
Personvernombod
Sveio kommune
E-post
Telefon 53 74 80 11

Har du har spørsmål om kommunen si behandling av personopplysningar? Personvernombodet skal jobba for at personvernet vert ivaretatt på ein god måte, både for tilsette og innbyggarar.

Vindafjord kommune har felles personvernombod med Tysvær, Etne og Sveio.