Tilskot til tidlegpensjon

Bønder som er 62 år og som har drive aktivt jordbruk i minst 15 år, kan søka tidlegpensjon.

Tidlegpensjon skal bidra til å letta generasjonsoverganger i jordbruket for dei som har hatt hoveddelen av inntektene sine frå jordbruk, gartneri og skogbruk.

Slik søker du

Meir om korleis du søker på landbruksdirektoratet.no

Søknaden skal sendast til statsforvaltaren i Rogaland.

Søknadsfrist

Søknadsfristen er løpande. 

Kontaktinformasjon

Areal og forvaltning
E-post

Besøksadresse
Østbøvegen 2, 5585 Sandeid

Postadresse
Rådhusplassen 1, 5580 Ølen

Profilbilde av Sissel Lilleland
Sissel Lilleland
Seniorrådgjevar
Areal og forvaltning
Vindafjord kommune
E-post
Telefon 47 78 03 92
Profilbilde av Thomas Vestbø
Thomas Vestbø
Einingsleiar
Areal og forvaltning
Vindafjord kommune
E-post
Telefon 97 54 01 80
Mobil 97 54 01 80