Tilskot til avløysing ved sjukdom og fødsel

Avløysartilskot er ein del av velferdsordningane i landbruket. 

Tilskot til avløysar skal bidra til å dekka utgifter til avløysing når bonden ikkje kan delta i gårdsdrifta på grunn av sjukdom, graviditet, fødselspermisjon eller sjukt barn.

Slik søker du

Meir om korleis du søker på landbruksdirektoratet.no

Søknadsfrist

Søknadsfristen er eit år etter siste dag i den perioden det blir søkt tilskot for.

Kontaktinformasjon

Areal og forvaltning
E-post

Besøksadresse
Østbøvegen 2, 5585 Sandeid

Postadresse
Rådhusplassen 1, 5580 Ølen

Sissel Lilleland
Seniorrådgjevar
Areal og forvaltning
E-post
Telefon 53 65 61 30
Erle Mæland Aasheim
Einingsleiar
Areal og forvaltning
E-post
Mobil 907 77 655