Tilskot til avløysing ved sjukdom og fødsel

Avløysartilskot er ein del av velferdsordningane i landbruket. 

Tilskot til avløysar skal bidra til å dekka utgifter til avløysing når bonden ikkje kan delta i gardsdrifta på grunn av sjukdom, graviditet, fødselspermisjon eller sjukt barn.

Slik søker du

Meir om korleis du søker på landbruksdirektoratet.no

Søknadsfrist

Søknadsfristen er eit år etter siste dag i den perioden det blir søkt tilskot for.

Kontaktinformasjon

Areal og forvaltning
E-post

Besøksadresse
Østbøvegen 2, 5585 Sandeid

Postadresse
Rådhusplassen 1, 5580 Ølen

Profilbilde av Sissel Lilleland
Sissel Lilleland
Seniorrådgjevar
Areal og forvaltning
Vindafjord kommune
E-post
Telefon 47 78 03 92
Profilbilde av Thomas Vestbø
Thomas Vestbø
Einingsleiar
Areal og forvaltning
Vindafjord kommune
E-post
Telefon 97 54 01 80
Mobil 97 54 01 80