SMIL-midlar

Tilskot til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) skal motivera aktive bønder til frivillig innsats for å ta vare på kulturlandskapet og biologisk mangfald, samt hindra ureining. 

Formålet med SMIL-midlane er å ivareta natur- og kulturminneverdiane i kulturlandskapet til jordbruket, og redusera forureininga frå jordbruket, utover det som er forventa gjennom vanleg jordbruksdrift.

Strategi for tilskot til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) 2024-2032 for Vindafjord kommune. (PDF, 438 kB)

SMIL-ordninga er fastsett i forskrift om tilskot til spesielle miljøtiltak i jordbruket.

Slik søker du

Meir om korleis du søker på landbruksdirektoratet.no

Ta gjerne kontakt med landbrukskontoret først, for å avklara mogleheiter eller om du treng hjelp til noko.

Søknadsfrist

Hovudsøknadsfrist er på våren, 1. mars. Søknadar som kjem inn etter dette vil bli fortløpande behandla og bli prioritert ut frå resterande midlar. Det må søkast før gjennomføring av omsøkt tiltak. 

Kontaktinformasjon

Areal og forvaltning
E-post

Besøksadresse
Østbøvegen 2, 5585 Sandeid

Postadresse
Rådhusplassen 1, 5580 Ølen

Profilbilde av Gaute Widerøe Hennig
Gaute Widerøe Hennig
Rådgiver
Areal og forvaltning
Vindafjord kommune
E-post
Telefon 47 78 10 84
Profilbilde av Alf Ole Bull-Tornøe
Alf Ole Bull-Tornøe
Seniorrådgjevar
Areal og forvaltning
Vindafjord kommune
E-post
Telefon 47 69 78 68
Profilbilde av Thomas Vestbø
Thomas Vestbø
Einingsleiar
Areal og forvaltning
Vindafjord kommune
E-post
Telefon 97 54 01 80
Mobil 97 54 01 80