Regionalt miljøtilskot

Alle jordbruksføretak som søker produksjonstilskot kan søka tilskot for miljøtiltak på eigen gard eller leigejord. 

Du finn ei komplett oversikt over RMP-ordningar i rettleiingsheftet som ligg hos statsforvaltaren i Rogaland. Du kan blant anna søka om tilskot til miljøvenleg spreiing av husdyrgjødsel. 

Miljøprogramma skal fremma særskilte miljømål i jordbruket

  • redusera forureining til vann og luft 
  • ta vare på kulturlandskap og kulturminner
  • legga til rette for friluftsliv
  • ta vare på biologisk mangfold

Slik søker du

Meir om korleis du søker på landbruksdirektoratet.no

Ta gjerne kontakt med landbruksavdelinga først, for å avklara mogleheiter eller om du treng hjelp til noko.

Søknadsfrist

I Rogaland kan du søka frå 15. september til 15. oktober.

Kontaktinformasjon

Areal og forvaltning
E-post

Besøksadresse
Østbøvegen 2, 5585 Sandeid

Postadresse
Rådhusplassen 1, 5580 Ølen

Anne Karin Langeland
Konsulent
Areal og forvaltning
Vindafjord kommune
E-post
Telefon 53 65 61 38
Sissel Lilleland
Seniorrådgjevar
Areal og forvaltning
Vindafjord kommune
E-post
Telefon 53 65 61 30
Thomas Vestbø
Einingsleiar
Areal og forvaltning
E-post
Mobil 97 54 01 80