Tilleggsnæring i landbruket

Medvind Næringshage tilbyr gratis rettleiing i samband med tilleggsnæringar i landbruket, som til dømes reiselivssatsingar eller lokalmatproduksjon.

Dei som ønsker å starta eller vidareutvikla ei tilleggsnæring til landbruksverksemda si, kan ta kontakt med Medvind sine forretningsrådgivarar for ein uforpliktande prat.

Medvind gjennomfører gratis rådgjeving, og kan ved behov og ønske kopla deg på andre relevante rådgivarar eller fagmiljø for vidare utvikling av tilleggsnæringa.

Meir om Medvind Næringshage 

Kontaktinformasjon

Medvind24 Næringshage
E-post