Tilleggsnæring i landbruket

Medvind Næringshage tilbyr gratis rettleiing i samband med tilleggsnæringar i landbruket, som til dømes reiselivssatsingar eller lokalmatproduksjon.

Dei som ønskjer å starta eller vidareutvikla ei tilleggsnæring til landbruksverksemda si, kan ta kontakt med Medvind sine forretningsrådgivarar for ein uforpliktande prat.

Medvind gjennomfører gratis rådgjeving, og kan ved behov og ønskje kopla deg på andre relevante rådgjevarar eller fagmiljø for vidare utvikling av tilleggsnæringa.

Meir om Medvind Næringshage 

Kontaktinformasjon

Medvind24 Næringshage
E-post