Skogfond

Skogfond med skattefordel er ei økonomisk særordning for skogbruket som bidrar til å auka lønsemda for skogeigaren og sikrar at noko av avkastinga frå skogen blir tilbakeført gjennom vidare skogproduksjon.

Når skogeigaren sel tømmer, juletre eller biobrensel blir ein del av salssummen sett av i eit fond som følger skogeigedommen, og som skogeigaren kan bruka til langsiktige investeringar. For sal av juletre og pyntegrønt er avsettinga frivillig.

Meir informasjon og nyttige lenker

Temaside hos Statsforvaltaren

Temaside hos Landbruksdirektoratet

Forskrift om skogfond

YouTube Innføring i skogfond

Skogkurs sin skogfondskalkulator er eit nyttig hjelpemiddel for å rekna på kor lønsamt det er å bruka skogfond til ei investering.

Kontaktinformasjon

Areal og forvaltning
E-post

Besøksadresse
Østbøvegen 2, 5585 Sandeid

Postadresse
Rådhusplassen 1, 5580 Ølen

Profilbilde av Gitte P Halvorsen
Gitte P Halvorsen
Seniorrådgjevar
Areal og forvaltning
Vindafjord kommune
E-post
Telefon 47 69 89 66
Profilbilde av Thomas Vestbø
Thomas Vestbø
Einingsleiar
Areal og forvaltning
Vindafjord kommune
E-post
Telefon 97 54 01 80
Mobil 97 54 01 80