Landbruksforureining

Kven skal kontaktast ved landbruksforureining?

Ved akutt større forureining

Forureining frå landbruksrelatert verksemd
(gjødselsig, silopressaft og avrenning frå gjødsla areal),

  • kontakt Vindafjord kommune på telefon  53 65 65 65.

Andre hendingar knytt opp mot miljø, natur og forureining

Kontaktinformasjon

Areal og forvaltning
E-post

Besøksadresse
Østbøvegen 2, 5585 Sandeid

Postadresse
Rådhusplassen 1, 5580 Ølen

Alf Ole Bull-Tornøe
Seniorrådgjevar
Areal og forvaltning
E-post
Telefon 53 65 61 22
Erle Mæland Aasheim
Einingsleiar
Areal og forvaltning
E-post
Mobil 907 77 655