Landbruksforureining

Kven skal kontaktast ved landbruksforureining?

Ved akutt større forureining

Forureining frå landbruksrelatert verksemd
(gjødselsig, silopressaft og avrenning frå gjødsla areal),

Andre hendingar knytt opp mot miljø, natur og forureining

Kontaktinformasjon

Areal og forvaltning
E-post

Besøksadresse
Østbøvegen 2, 5585 Sandeid

Postadresse
Rådhusplassen 1, 5580 Ølen

Alf Ole Bull-Tornøe
Seniorrådgjevar
Areal og forvaltning
Vindafjord kommune
E-post
Telefon 53 65 61 22
Thomas Vestbø
Einingsleiar
Areal og forvaltning
E-post
Mobil 97 54 01 80