Akutt forureining

Ansvarlege for akutt forureining, eller andre som oppdagar slik forureining, bør gi beskjed så snart som mogleg. Skadevaldar er ansvarleg for alle utgifter knytt til aksjonar mot akutt forureining.

Kontaktinformasjon

Kommunaltekniske tenester
E-post

Besøksadresse:
Østbøvegen 2, 5585 Sandeid

Postadresse:
Rådhusplassen 1, 5580 Ølen