Akutt forureining

Ansvarlege for akutt forureining, eller andre som oppdagar slik forureining, bør gi beskjed så snart som mogleg. Skadevaldar er ansvarleg for alle utgifter knytt til aksjonar mot akutt forureining.

Kontaktinformasjon

Kommunaltekniske tenester
E-post

Besøksadresse:
Østbøvegen 2, 5585 Sandeid

Postadresse:
Rådhusplassen 1, 5580 Ølen

Marit Øverland Ilstad
Einingsleiar
Kommunaltekniske tenester
E-post
Telefon 53 65 61 02
Mobil 416 99 045