Tiltak i kulturlandskapet

Inngrep i kulturlandskapet krev ofte løyve frå eit lovverk, og du bør derfor kontakta kommunen før du går i gang med eit planlagt tiltak. 

Eksempel på tiltak du må søka om (ikkje utfyllande)

  • Nydyrking
  • Drifts- og skogsvegar
  • Tilplanting av dyrka jord og juletre
  • Lukking av open grøft
  • Etablering av ridebane
  • Fjerning av åkerholmar
  • Fjerning av steinrøyser og steingarder
  • Fjerning av åkerkantar
  • Fjerning av stein fra kulturbeiter
  • Mottak av masser og deponi

Tiltak som inneber vanleg stell av eigedomen er ikkje søknadspliktig. Eksempel på dette er grøfting eller fjerning av tre som veks innover jordet og er til hinder for drift av jordvegen.

Slik søker du

Kontaktinformasjon

Areal og forvaltning
E-post

Besøksadresse
Østbøvegen 2, 5585 Sandeid

Postadresse
Rådhusplassen 1, 5580 Ølen

Thomas Vestbø
Einingsleiar
Areal og forvaltning
E-post
Mobil 97 54 01 80