Nydyrking

Dersom du ønsker å dyrka nye areal til jordbruksformål må du søka kommunen om godkjenning.

Ved nydyrking må du søka kommunen om godkjenning, dette er heimla i forskrifta om nydyrking. Formålet med forskrifta er å sikra at nydyrking skjer på ein måte som tar hensyn til natur- og kulturlandskapsverdiar.

Nydyrking kan bare skje etter ein plan godkjent av kommunen. Planen skal utarbeidast av den som vil utføra nydyrkinga. Søknad om godkjenning skal sendast til Vindafjord kommune.

Slik søker du

Meir om korleis du søker på landbruksdirektoratet.no 

Last ned søknadsskjema for godkjenning av plan for nydyrking

Søknadsskjema kan sendast på epost til postmottak@vindafjord.kommune.no

Søknadsfrist

Før tiltaket vert satt i gong.

Kontaktinformasjon

Areal og forvaltning
E-post

Besøksadresse
Østbøvegen 2, 5585 Sandeid

Postadresse
Rådhusplassen 1, 5580 Ølen

Profilbilde av Alf Ole Bull-Tornøe
Alf Ole Bull-Tornøe
Seniorrådgjevar
Areal og forvaltning
Vindafjord kommune
E-post
Telefon 47 69 78 68
Profilbilde av Thomas Vestbø
Thomas Vestbø
Einingsleiar
Areal og forvaltning
Vindafjord kommune
E-post
Telefon 97 54 01 80
Mobil 97 54 01 80