Landbruksrådgjeving

Rogaland landbruksrådgjeving gir bøndene råd og hjelp til blant anna å laga gjødslingsplanar, jordprøvetaking og berekna spreieareal.  I tillegg til anna rådgiving innan produksjon og vekster. 

Den lokale avdelinga held til i Landbrukets Hus i Ølen senter.

Kontaktinfo til tilsette i Rogaland