Landbruksrådgjeving

Rogaland landbruksrådgjeving gir bøndene råd og hjelp til blant anna å lage gjødslingsplanar, jordprøvetaking og berekne spreieareal.  I tillegg til anna rådgjeving innan produksjon og vekster.  Den lokale avdelinga held til i Landbrukets Hus i Ølen senter.