Autorisasjonsbevis plantevern

Alle som vil kjøpa eller bruka plantevernmiddel i yrkessamanheng må ha eit gyldig autorisasjonsbevis.

Autorisasjonsbevis for plantevernmiddel

Ved kjøp og/eller bruk av plantevernmiddel har ein sjølv ansvar for å ha gyldig bevis samt å følga regelverk for bruk av plantevernmiddel.

Kommunen kan utsteda autorisasjonsbevis for plantevernmiddel etter bestått eksamen. For å få utstedt autorisasjonsbevis for plantevernmiddel må ein kunna dokumentera yrkesrelatert behov for kjøp og bruk av plantevernmiddel.

Ta kontakt med landbrukskontoret for informasjon om kurs og utsteding av bevis. Autorisasjonen gjeld for 10 år frå avlagt og bestått eksamen.

Les meir på mattilsynet sine nettsider om plantevernmiddel

Kontaktinformasjon

Areal og forvaltning
E-post

Besøksadresse
Østbøvegen 2, 5585 Sandeid

Postadresse
Rådhusplassen 1, 5580 Ølen

Sissel Lilleland
Seniorrådgjevar
Areal og forvaltning
Vindafjord kommune
E-post
Telefon 47 78 03 92
Thomas Vestbø
Einingsleiar
Areal og forvaltning
E-post
Mobil 97 54 01 80