Autorisasjonsbevis gnagarmidlar

Personar som eig og/eller leiger ein landbrukseigedom kan få autorisasjon for å bruka enkelte gnagarmidlar. 

Vilkåret for å få ein slik autorisasjon er:  

  • gyldig autorisasjon plantevern
  • tilleggskurs for gnagerutrydding og bestått eksamen
  • skal brukast på eigd eller leigd landbrukseigendom

Autorisasjonen skal brukast til å halda nede bestanden av mus og rotter. Dette gjeld berre i og rundt eigne bygningar på landbrukseigedomen. 

Kommunen kan utsteda autorisasjonsbevis for gnagarmidlar etter bestått eksamen.

Ta kontakt med landbruksavdelinga for informasjon om kurs og utsteding av bevis. 

Kontaktinformasjon

Areal og forvaltning
E-post

Besøksadresse
Østbøvegen 2, 5585 Sandeid

Postadresse
Rådhusplassen 1, 5580 Ølen

Profilbilde av Sissel Lilleland
Sissel Lilleland
Seniorrådgjevar
Areal og forvaltning
Vindafjord kommune
E-post
Telefon 47 78 03 92
Profilbilde av Thomas Vestbø
Thomas Vestbø
Einingsleiar
Areal og forvaltning
Vindafjord kommune
E-post
Telefon 97 54 01 80
Mobil 97 54 01 80