Autorisasjonsbevis gnagarmidlar

Personar som eig og eller leiger ein landbrukseigedom kan få autorisasjon for å bruke enkelte gnagarmidlar. 

Vilkåret for å få ein slik autorisasjon er:  

  • gyldig autorisasjon plantevern
  • tilleggskurs for gnagerbekjemping og bestått eksamen
  • nyttast på eigd eller leigd landbrukseigendom

Autorisasjonen skal nyttast til å bekjempe mus og rotter. Dette gjeld berre i og rundt eigne bygningar på landbrukseigedomen. 

Kommunen kan utsteda autorisasjonsbevis for gnagarmidlar etter bestått eksamen.

Ta kontakt med landbruksavdelinga for informasjon om kurs og utsteding av bevis. 

Kontaktinformasjon

Areal og forvaltning
E-post

Besøksadresse
Østbøvegen 2, 5585 Sandeid

Postadresse
Rådhusplassen 1, 5580 Ølen

Sissel Lilleland
Seniorrådgjevar
Areal og forvaltning
E-post
Telefon 53 65 61 30
Erle Mæland Aasheim
Einingsleiar
Areal og forvaltning
E-post
Mobil 907 77 655