Viltfond

Føremålet med det kommunale viltfondet er å skapa økonomisk bakgrunn for å fremma viltforvaltinga i kommunen.

Disponeringa av fondet er kommunen sitt ansvar og skal vera i tråd med Forskrift om kommunale og fylkeskommunale viltfond og fellingsavgift for elg og hjort (2011).

Retningslinjer for kommunalt viltfond i Vindafjord kommune (PDF, 25 kB)

Kontaktinformasjon

Areal og forvaltning
E-post

Besøksadresse
Østbøvegen 2, 5585 Sandeid

Postadresse
Rådhusplassen 1, 5580 Ølen

Gitte P. Halvorsen
Seniorrådgjevar skog og vilt
Areal og forvaltning
E-post
Telefon 53 65 61 29
Erle Mæland Aasheim
Einingsleiar
Areal og forvaltning
E-post
Mobil 907 77 655