Vilt som gjer skade

Kva gjer du med plagsomme fuglar, flaggermus på loftet eller grevling under huset?

Svaret finn du i Miljødirektoratet sin rettleiar

Vilt som gjer skade

Rettleiaren er avgrensa til å gjelda viltartar. Med viltartar meinar me alle

  • pattedyr som lever på land, for eksempel grevling
  • fuglar  
  • amfibier, for eksempel salamander  
  • krypdyr, for eksempel buorm  

Viltforskrifta sine bestemmingar gjeld berre artar innan desse gruppene som kan overleva i norsk natur. Artar som ikkje kan overleva i norsk natur, som for eksempel papegøye eller pytonslange, er ikkje vilt.