Jakt på hjort og rådyr

Av hjortevilt er det i Vindafjord opna for jakt på hjort og rådyr, sjå lokal forskrift.

For å kunne driva jakt på hjortevilt på ein bestemt eigedom, må eigedommen vera godkjent for jakt på arten.

Lokal forskrift for Vindafjord

Forskrift om forvaltning av hjortevilt

Jakttider

  • Jakttida for hjort er frå og med 1. september til og med  23. desember.
  • For rådyr blir det opna for bukkejakt frå 10. august. Den generelle jakttida for rådyr er 25. september til og med 23. desember

Søknadsfristar 1. mai

  • Søknad om godkjenning av endring i valdet eller av nye vald.      

Skjer det endringer innanfor valdet, ved at det til dømes kjem til nye eigedommar eller at eigedommar går ut, skal dette meldast til kommunen for ny godkjenning.

Søknadsskjema endring eller godkjenning av vald   (PDF, 254 kB)

  • Søknad om godkjenning av bestandsplanområde
  • Søknad om fråvik frå minstearealet
  • Søknad om godkjenning av bestandsplanar

Kontaktinformasjon

Areal og forvaltning
E-post

Besøksadresse
Østbøvegen 2, 5585 Sandeid

Postadresse
Rådhusplassen 1, 5580 Ølen

Thomas Vestbø
Einingsleiar
Areal og forvaltning
E-post
Mobil 97 54 01 80