Jakt på hjort og rådyr

Av hjortevilt er det i Vindafjord opna for jakt på hjort og rådyr, sjå lokal forskrift.

For å kunne driva jakt på hjortevilt på ein bestemt eigedom, må eigedommen vera godkjent for jakt på arten.

Lokal forskrift for Vindafjord

Forskrift om forvaltning av hjortevilt

Jakttider

  • Jakttida for hjort er frå og med 1. september til og med  23. desember.
  • For rådyr blir det opna for bukkejakt frå 10. august. Den generelle jakttida for rådyr er 25. september til og med 23. desember

Søknadsfristar 1. mai

  • Søknad om godkjenning av endring i valdet eller av nye vald.      

Skjer det endringer innanfor valdet, ved at det til dømes kjem til nye eigedommar eller at eigedommar går ut, skal dette meldast til kommunen for ny godkjenning.

Søknadsskjema endring eller godkjenning av vald   (PDF, 254 kB)

  • Søknad om godkjenning av bestandsplanområde
  • Søknad om fråvik frå minstearealet
  • Søknad om godkjenning av bestandsplanar

Fellingsløyve for hjort og rådyr

Fellingsløyva for hjort og rådyr vert sendt elektronisk til valdleiarane kring 15.juni kvart år.

Tildeling, felte dyr og annan statistikk er og tilgjengeleg på https://hjorteviltregisteret.no/ under Statistikk. Du treng ikkje innlogging.

Kontaktinformasjon

Areal og forvaltning
E-post

Besøksadresse
Østbøvegen 2, 5585 Sandeid

Postadresse
Rådhusplassen 1, 5580 Ølen

Profilbilde av Gitte P Halvorsen
Gitte P Halvorsen
Seniorrådgjevar
Areal og forvaltning
Vindafjord kommune
E-post
Telefon 47 69 89 66
Profilbilde av Thomas Vestbø
Thomas Vestbø
Einingsleiar
Areal og forvaltning
Vindafjord kommune
E-post
Telefon 97 54 01 80
Mobil 97 54 01 80