Innlandsfisk

Skal du fiska i ferskvatn, må du undersøka kven som sel fiskekort for området, eller spørra grunneigar om lov. Er det vanskeleg å finna svar, kan næraste butikk eller bensinstasjon kanskje hjelpa deg.

Barn under 16 år kan fiska gratis i ferskvann etter innlandsfisk i perioden 1. januar - 20. august, unntatt i vassdrag med laks, sjøaure og sjørøye. 

Nyttige lenker

På jakt etter fiskeplassar eller annan informasjon?  

Kontaktinformasjon

Harald Olav Stuhaug
Rådgjevar landbruk
Areal og forvaltning
E-post
Mobil 992 36 114