Vindafjord Arbeidsgiverforum (VAF)

VAF er eigd av dei største bedriftane i Vindafjord kommune. Midlane VAF rår over skal brukast på ulike tiltak innan ulike samfunnssektorar og område som fremmar næringsutvikling i Vindafjord.

Meir informasjon om VAF finn du her