Skape

Skape gir kompetanse og rådgjeving til deg som vil starta eigen bedrift. Dei har kontor i Haugesund, og lokale leverandørar er mellom andre Tveit Regnskap og Validé.

Meir informasjon om Skape finn du her