Fikse Næringsutvikling SA

Fikse Næringsforening er ein interesseorganisasjon som er eigd av og representerer bedriftene i Etne og Vindafjord. Dei har ei samla omsetting på om lag 20 milliardar kroner og 6.000 arbeidsplassar.

Meir informasjon om Fikse Næringsutvikling finn du her