Jobb i Vindafjord kommune

Vindafjord kommune har vel 8.700 innbyggarar, og kommunen er ein av dei største arbeidsplassane i Vindafjord.

Me har stolte arbeidstakarar og mange varierte og spennande jobbmoglegheiter innafor

  • tekniske tenester
  • landbruk
  • helse og omsorg
  • oppvekst
  • service og administrasjon

Me har tett samhandling mellom tillitsvalde og arbeidsgivar. Hos oss finn du gode ordningar når det gjeld mellom anna kompetanseheving og arbeidstid. 

Å jobba i kommunen er å jobba for folk!

Det finst ikkje ein meir spennande, variert eller mangfaldig bedrift som utfører (livs)viktige oppgåver for sine kundar!

Vil du bli med på det unike oppdraget?