Discord

Under nedstenginga på grunn av Covid-19 var UngTysdag også operativt digitalt på Discord. Nå er det igjen lov å møtast fysisk og discorden er ikkje i aktiv bruk. Me melder i frå om det blir aktuelt å  opna for bruk igjen.