Tilbod i skuleferiar

Dei ei siste åra er det arrangert ulike aktivitetar og arrangement for barn, ungdom og familie i regi av mellom andre Frivilligsentralen.

Dette gjeld både vinter, sommar og haustferie. Tilboda er i stor grad basert på prosjektmidlar, og tilbodet kan variera. Camp Vindafjord og Kongesommer er to av desse tilboda.

Tilbod blir annonsert i ulike medier og ut til skulane. Har du spørsmål, ta kontakt med Frivilligsentralen

Kontaktinformasjon

Liva Nesheim Fuglestein
Miljøveiledar
Kultur og læring
Vindafjord kommune
E-post
Telefon 48 18 40 78
Mobil 48 18 40 78