Tilbod i skuleferiar

Dei ei siste åra er det arrangert ulike aktivitetar og arrangement for barn, ungdom og familie i regi av mellom andre Frivilligsentralen.

Dette gjeld både vinter, sommar og haustferie. Tilboda er i stor grad basert på prosjektmidlar, og tilbodet kan variera. Camp Vindafjord og Kongesommer er to av desse tilboda.

Tilbod blir annonsert i ulike medier og ut til skulane. Har du spørsmål, ta kontakt med Frivilligsentralen

Kontaktinformasjon

Nina Fagerland Frøyland
Dagleg leiar Frivilligsentral
Kultur og læring
E-post
Mobil 481 87 762
Ane Kesia Eide Fatland
Einingsleiar og kultursjef
Kultur og læring
E-post
Telefon 53 65 58 50
Mobil 480 99 251