Frivillig barn og ungdom

Er du ungdom og vil vera frivillig? 

Ta kontakt med Frivilligsentralen

Kontaktinformasjon

Liva Nesheim Fuglestein
Miljøveiledar
Kultur og læring
Vindafjord kommune
E-post
Telefon 48 18 40 78
Mobil 48 18 40 78