Prosjekt AlleMed er avslutta

AlleMed hadde som hovudoppgåve å vera brubyggar mellom barn, familiar og fritidsaktivitetar.