Kulturstipend

Utval for oppvekst og omsorg (OPOM) kan kvart år dela ut kulturstipend etter søknad frå ungdom. Søkarane skal fortrinnsvis vera mellom 13-25 år og innan det utvida kulturomgrepet. I særskilte tilfelle kan stipend delast ut til lag og foreiningar.

  • Stipendet kan søkast av ungdom som bur i eller som på anna vis er knytt til Vindafjord. Stipendmidlane skal nyttast til å gjennomføra særskilde kulturarbeidsoppgåver, utdanning, trening eller perfeksjonering for aktiv kulturinnsats.
  • Søknaden skal innehalda opplysningar om vanlege personalia, gje eit oversyn over målet med stipendet og korleis det er tenkt nytta.
  • I særskilde tilfelle kan stipend delast ut til lag og foreiningar.
  • Søknadsfrist er 1. juni, og kulturstipendet vert tildelt innafor det aktuelle året.

Søk om kulturstipend

Her finn du retningslinjer og oversikt over alle tilskot, prisar og stipend. (PDF, 500 kB)

Kontaktinformasjon

Kultur og læring
E-post

Telefon: 53 65 58 50 eller 53 65 65 63
Besøksadresse: Kultur- og læringssenteret på Sjøplerlo, 2. etasje, Dreganesvegen 40, Ølen sentrum.
Postadresse: Kultur og læring, Rådhusplasssen 1, 5580 Ølen

Opningstid: 08.00 - 15.30 kvardagar

Profilbilde av Norunn Helland
Norunn Helland
Rådgjevar kultur og idrett
Kultur og læring
E-post
Telefon 53 65 65 63
Mobil 47 46 97 59
Profilbilde av Ane Kesia Eide Fatland
Ane Kesia Eide Fatland
Einingsleiar
Kultur og læring
Vindafjord kommune
E-post
Telefon 48 09 92 51
Mobil 48 09 92 51